Selama operasional Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu, penerimaan siswa baru dan jumlah rombongan kelas terperinci dalam tabel berikut :

 

Tabel 1

Perkembangan keadaan siswa

 

 

Tahun

Pelajaran

 

Jumlah Pendaftar Siswa baru

 

Kelas 1

 

Kelas II

 

Kelas III

 

Jumlah

(Kls. I+II+III)

Jml.

Siswa

Jml.

Rbl

Jml.

Siswa

 

Jml. Rbl

Jml.

Siswa

Jml

Rbl

2004/2005 110 90 2 Rbl 90 2 Rbl
 

2005/2006

 

270

 

163

 

4 Rbl

 

83

 

2 Rbl

 

246

 

6 Rbl

 

2006/2007

 

315

 

187

 

4 Rbl

 

161

 

4 Rbl

 

83

 

2 Rbl

 

431

 

10 Rbl

 

2007/2008

 

327

 

163

 

4 Rbl

 

190

 

5 Rbl

 

151

 

4 Rbl

 

504

 

13 Rbl

 

2008/2009

 

323

 

174

 

4 Rbl

 

163

 

4 Rbl

 

183

 

5 Rbl

 

520

 

13 Rbl

 

2009/2010

 

443

 

217

 

6 Rbl

 

178

 

5 Rbl

 

154

 

5Rbl

 

549

 

16 Rbl

 

2010/2011

 

500

 

254

 

7 Rbl

 

218

 

6 Rbl

 

172

 

5 Rbl

 

644

 

18 Rbl

 

2011/2012

 

496

 

226

 

7 Rbl

 

247

 

7 Rbl

 

209

 

6 Rbl

 

681

 

20 Rbl

 

2012/2013

 

596

 

250

 

8 Rbl

 

215

 

7 Rbl

 

241

 

7 Rbl

 

706

 

22 Rbl

 

2013/2014

 

619

 

295

 

9 Rbl

 

242

 

8 Rbl

 

209

 

7 Rbl

 

746

 

24 Rbl

 

2014/1015

 

640

 

291

 

9 Rbl

 

288

 

9 Rbl

 

237

 

8 Rbl

 

746

 

26 Rbl

 

2015/2016

 

650

 

273

 

9 Rbl

 

293

 

9 Rbl

 

286

 

9 Rbl

 

852

 

27 Rbl

 

2016/2017

 

485

 

280

 

8 Rbl

 

272

 

9 Rbl

 

284

 

9 Rbl

 

836

 

26 Rbl

 

2017/2018

 

544

 

331

 

10 Rbl

 

276

 

8 Rbl

 

266

 

8 Rbl

 

873

 

26 Rbl